Đăng ký thành viên

THÔNG TIN THANH TOÁN

Số tài khoản: 1016266609

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần J.O.H.N Capital

Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Cú pháp chuyển khoản: [Hạng thành viên] + [Họ tên] + [Số điện thoại]

(Ví dụ: Gold MAIXUANDAT 0912345678)