Câu chuyện thành công

Câu chuyện của SEONGON

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện áp dụng OKRs của SEONGON, một trong những doanh nghiệp đã áp dụng OKRs rất thành công.