các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo được chúng tôi huấn luyện bằng kiến thức và trải nghiệm thực tế.

Quản trị đúng (QTD)

Giúp các CEO có tư duy đúng về quản trị từ những nguyên lý quản trị bất biến đã được chứng minh hiệu quả trên thế giới để trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả, kiến tạo nên doanh nghiệp Hạnh phúc - Tăng trưởng. - Bền vững

Đối tượng phù hợp: Founder/CEO

Nguyên lý và Thực hành Quản trị Mục tiêu MBOs

Hiểu nguyên lý MBOs giúp tổ chức đạt được hiệu suất vượt trội X2 X3 so với hiện tại, xây dựng đội ngũ nhân viên gắn kết, chủ động 100%, kết nối toàn bộ hoạt động của tổ chức hướng tới mục tiêu chung một cách liên tục

Đối tượng phù hợp: Founder/CEO, Nhà Quản lý

Sức mạnh OKRs (SMOKRs)

OKRs - Tư duy quản trị mục tiêu hiện đại, giúp công ty đạt được các mục tiêu khát vọng, giải quyết hoàn toàn các rắc rối trong quản trị để xây dựng một doanh nghiệp đồng thời có cả ba yếu tố Hạnh phúc - Tăng trưởng bứt phá - Bền vững

Đối tượng phù hợp: Founder/CEO

Xây dựng Văn hoá Doanh Nghiệp E.J.C (VHDN)

Giúp các Chủ Doanh nghiệp hiểu sâu sắc và tư duy đúng về Văn hóa Doanh nghiệp, biết cách xây dưng Văn hoá một cách nhanh chóngchính xác, mang lại môi trường làm việc vui vẻ, hạnh phúchiệu suất cao.

Đối tượng phù hợp: Founder/CEO

Quyền lợi học viên

Để giúp học viên vững vàng hơn trên hành trình “Học đúng – Hiểu đúng – Làm đúng”,
JOHN Academy có các ưu đãi:

Miễn phí học lại trọn đời

Tham gia cộng đồng học viên JOHN member

Hỗ trợ sau khi tham gia khoá học

Chúng tôi tự hào vì từng ngày lan toả kiến thức Quản trị đúng cho các CEO, Chủ Doanh nghiệp tại Việt Nam

47

Chương trình

1400

CEO, Chủ doanh nghiệp

1000+

Giờ đào tạo

Hình ảnh các chương trình đào tạo đã được tổ chức