OKRs

Câu chuyện của SEONGON

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện áp dụng OKRs của SEONGON, một trong những doanh nghiệp đã áp dụng OKRs rất thành công.