Chương trình huấn luyện cao cấp

Không giống như các lớp học, khoá đào tạo khác, chương trình huấn luyện cao cấp của JOHN Academy sẽ chuyển giao kiến thức chuyên sâu, đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo ra hiệu quả đầu ra một cách rõ ràng, trực tiếp theo mô hình Group Coaching.

Trong chương trình này, Coach (Huấn luyện viên) sẽ làm việc với một nhóm các doanh nghiệp theo một cấu trúc chương trình được thiết kế chuyên biệt đã được chứng minh là hiệu quả, kết hợp giữa các hình thức huấn luyện khác nhau:

Training

Truyền tải kiến thức thông qua Zoom/Video. Video được ghi lại và xem lại trong 12 tháng tiếp theo.

Private Coaching

Doanh nghiệp sẽ có những buổi Coach riêng, đi sâu vào vấn đề của từng doanh nghiệp. Thiết lập chiến lược để triển khai phù hợp theo đặc thù riêng.

Social Learning

Các doanh nghiệp thảo luận tình huống với sự dẫn dắt của Coach, học hỏi lẫn nhau nhằm đa dạng hóa góc nhìn.

Mentor

Những công thức chuyển giao bí mật đảm bảo mang lại thành công ngay lập tức. Doanh nghiệp thực thi dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ Coach từ 2 đến 3 tháng

Flipped classroom

Thành viên tham dự chương trình được yêu cầu đọc các tài liệu, sách cần thiết để bổ trợ cho phần thực hành, thảo luận về nội dung qua các buổi social learning

Chúng tôi tin tưởng lựa chọn Group Coaching bởi sự logic của cấu trúc này và những minh chứng về thành công từ các tổ chức huấn luyện doanh nghiệp của các huấn luyện viên hàng đầu trên thế giới như Russ Ruffino, Russell Brunson …

Chương trình huấn luyện hiện có

Khám phá bí quyết triển khai OKRs của các công ty lớn trên thế giới với Tốc độ X3-X5 so với các công ty đồng cấp cùng sự Ổn địnhtương thích đáng kinh ngạc.

Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ nhân sự hạnh phúc với công việc & tăng hiệu suất 50% - 100% chỉ sau 6 - 9 tháng

Đối tượng phù hợp: Founder/CEO

Chuẩn bị nền tảng Văn hoá Doanh nghiệp vững chắc cho “Toà cao ốc 100 tầng”. Gạt bỏ nỗi lo nhân sự, kiến tạo đội ngũ A-Team phù hợp 100% với doanh nghiệp

Mục tiêu: Xây dựng một CÔNG TY ĐÍCH THỰC với nền móng vững chắc cho tương lai phát triển 10X mà vẫn bền vững, 100% nhân sự phù hợp, làm việc với X3 động lực, gắn kết tối thiểu làm việc 5-10 năm cùng doanh nghiệp.

Đối tượng phù hợp: Founder/CEO