Chính sách dịch vụ

Xác nhận đăng ký

 • Sau khi Học viên hoàn tất học phí, Học viên sẽ được bộ phận Chăm sóc khách hàng của JOHN Academy gửi email xác nhận đăng ký Khóa học trong vòng 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin hoàn tất thanh toán của Học viên.
 • Trước 01 ngày diễn ra lớp học, Học viên sẽ nhận được email Hướng dẫn tham gia lớp học và/ hoặc thông tin đăng nhập vào lớp.

Chính sách hoàn, hủy, chuyển đổi

 • Học viên không được hoàn tiền, trả lại sản phẩm/dịch vụ khi đã hoàn tất thanh toán học phí.
 • Học viên có quyền chuyển đổi Khóa học đã đăng ký sang Khóa học khác có mức học phí cao hơn hoặc ngang bằng. Trường hợp Khóa học mà Học viên muốn chuyển đổi có mức học phí cao hơn, Học viên hoàn tất thanh toán học phí bổ sung chậm nhất 02 ngày trước khi Khóa học diễn ra.
 • Các trường hợp thay đổi Khóa học đã đăng ký, Học viên gửi yêu cầu chậm nhất 03 ngày trước khi Khóa học đã đăng ký hoặc khóa học muốn chuyển đổi diễn ra (tùy thuộc vào thời gian của khóa học nào đến trước) đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của JOHN Academy.

Chính sách bảo lưu

 • Trong trường hợp Học viên không thể tham dự lớp học theo lịch đã đăng kí, Học viên cần thông báo đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của JOHN Academy để được hỗ trợ Bảo lưu/ Chuyển đổi khóa học.
 • Học viên có quyền được Bảo lưu Khóa học đã đăng ký không quá 02 lần, và thời gian Bảo lưu cả 02 lần không quá 12 tháng.
  Trong trường hợp hết thời hạn Bảo lưu, bộ phận Chăm sóc khách hàng của JOHN Academy sẽ liên hệ tới Học viên thông báo Lịch tổ chức khóa học gần nhất để Học viên sắp xếp tham gia, và sẽ không áp dụng Chính sách Bảo lưu/ Hoàn tiền/ Chuyển đổi khóa học nếu Học viên không tham gia.

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Trong quá trình tham gia lớp học, Học viên gặp vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kết nối/khắc phục.

Dịch vụ hỗ trợ giải đáp học tập

 • Trong quá trình tham gia lớp học, Học viên sẽ được hỗ trợ tương tác, thảo luận, thực hành các nội dung liên quan đến khóa học.
 • Học viên có các thắc mắc về phương pháp học tập, cần hỗ trợ các nội dung liên quan đến Khóa học có thể liên hệ với đầu mối Hỗ trợ đã được thông báo tại lớp học hoặc bộ phận Chăm sóc khách hàng trong khung giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Dịch vụ chứng nhận hoàn thành khóa học

Sau Khóa học, Học viên sẽ được nhận bản Chứng nhận hoàn thành Khóa học được gửi từ email của bộ phận Chăm sóc khách hàng trong vòng 04 ngày kể từ khi Khóa học kết thúc.

Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Mọi thông tin yêu cầu, hỗ trợ, đóng góp ý kiến, Học viên vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Học viện qua:

Địa chỉ: 161 Đặng Văn Ngữ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0904232369 | Email: support@john.vn