Khóa học

Mentor MBOs

CHƯƠNG TRÌNH MENTOR MBOs – KPI Hướng dẫn CEO giải quyết các vấn đề khó khăn tiêu biểu trong Quản trị và các “Lãng phí

Điều hành Doanh nghiệp bằng MBOs

Khoá đào tạoĐiều hành Doanh nghiệp bằng MBOs(Quản trị Mục tiêu) Hoàn thiện năng lực CEO, kiến tạo tổ chức tập trung, mạnh mẽ, chủ

Quản trị đúng

Khoá đào tạoQuản trị Đúng Xây dựng doanh nghiệp Hạnh Phúc – Tăng Trưởng Nhanh – Bền Vững Đăng ký tư vấn Giới thiệu khoá

Sức mạnh OKRs

Khoá đào tạoSức mạnh OKRs Hiểu đúng – Làm đúng OKRs từ John Doerr Đăng ký tư vấn Giới thiệu khoá đào tạo Là những