Lịch khai giảng

các chương trình đào tạo

Chính sách cho lớp đào tạo

Học viên có thể sang nhượng khóa học cho bạn bè, đối tác (không hoàn tiền)

Học viên có thể chuyển đổi sang các khóa học khác và đóng bù thêm phần chênh lệch (nếu có)

Học viên có thể học lại trọn đời khóa học đã đăng ký (không bao gồm khóa Quản Trị Đúng)

Hình ảnh các chương trình đào tạo đã được tổ chức