Câu chuyện thành công

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lĩnh vực

Chúng tôi tự hào vì từng ngày lan toả kiến thức Quản trị đúng cho các CEO, Chủ Doanh nghiệp tại Việt Nam

18

Chương trình

1000

Học viên

3000

Giờ đào tạo