[John Academy x Base] Webinar: Gỡ khó khi triển khai “KPI” – Quản trị mục tiêu đúng để tối ưu hiệu suất