Niềm tin sai lầm trong quản trị – [Số 5] Quá tin tưởng vào quy trình